🎵 Đi Chơi Chùa Hương (Nguyễn Nhược Pháp, Trần Văn Khê) Hà Thanh Pre 1975 | Bìa Nhạc XưaNhạc phẩm: Đi Chơi Chùa Hương (Trường Ca) Thơ: Nguyễn Nhược Pháp Nhạc: Trần Văn Khê Tiếng hát: Hà Thanh Pre 1975 Trường ca “Đi chơi chùa Hương” …

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment