🔴 Thánh Lễ Chúa nhật XXIX – Lm. Giuse Trần Đình Long ngày 19/10/2019`Hôm nay là thứ bảy ngày 19/10/2019- Chúng ta: “Cầu Nguyện Đặc Biệt Cho các bạn trẻ ” Xin mọi người hợp ý cùng chúng con trong giờ cầu nguyện này, và cũng đừng quên chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến Lòng Thương Xót Chúa, âu đó cũng như một cách để chúng ta rao truyền Lòng Thương Xót Chúa để Lòng Thương Xót Chúa được lan tỏa đến muôn nơi như ý Chúa muốn mỗi người chúng ta thực hiện.
**************
– Chúng con xin THÔNG BÁO bắt đầu từ ngày 18-08-2019 Cha Long sẽ không dâng Thánh Lễ tại Giáo điểm Tin mừng nữa . Nhưng chúng con vẫn duy trì Giờ cầu nguyện trực tuyến trên Kênh Youtube này. Vậy Chúng con xin mọi người hợp ý cầu nguyện cùng chúng con hằng ngày từ 14 giờ đến 16 giờ mỗi ngày và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến Lòng Thương Xót Chúa và cũng như một cách để chúng ta góp phần rao truyền Lòng Chúa Thương Xót Chúa hầu để Lòng Chúa Thương Xót được lan tỏa đến muôn nơi như ý Chúa muốn, và cũng là điều mong ước của Cha Giuse Trần Đình Long trước lúc ngài rời khỏi Giáo điểm Tin Mừng.
* Ngoài giờ cầu nguyện của cha Giuse chúng con con cho tiếp phát các giờ cầu nguyện của nhóm Phaolô Hạnh là Nghĩa tử của cha Giuse xin mọi người cũng hợp ý cầu nguyện cho nhóm của các anh luôn giữ vũng ơn bền đỗ để Lòng Thương Xót Chúa luôn được thể hiện cách mạnh mẽ nơi các anh là những chứng nhân đích thức của Lòng Thương Xót Chúa

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

3 thoughts on “🔴 Thánh Lễ Chúa nhật XXIX – Lm. Giuse Trần Đình Long ngày 19/10/2019

  1. Welcome home Fr. Long. May God Bless you and your work here in VN or in Lao… May the Blessed Mother Mary Immaculate protect you and keep you always in Her Loving Holy Mantle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *