🔴 Trực tiếp: Bài Giảng của Cha Giuse Trần Đình Long, thứ SÁU 29/11/2019Bài Giảng của Cha Giuse Trần Đình Long, thứ SÁU 29/11/2019, xin mọi người cùng hiệp ý trong Giờ Chầu và Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa .
* Xin mọi người hợp ý cùng chúng con trong giờ cầu nguyện này, và cũng đừng quên chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến Lòng Thương Xót Chúa, âu đó cũng như một cách để chúng ta rao truyền Lòng Thương Xót Chúa để Lòng Thương Xót Chúa được lan tỏa đến muôn nơi như ý Chúa hằng khao khát nơi mỗi người chúng ta.
* Đừng quên chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến Lòng Thương Xót Chúa và cũng như một cách để chúng ta góp phần rao truyền Lòng Chúa Thương Xót Chúa hầu để Lòng Chúa Thương Xót được lan tỏa đến muôn nơi như ý Chúa muốn, và cũng là điều mong ước của Cha Giuse Trần Đình Long trước lúc ngài rời khỏi Giáo điểm Tin Mừng

Quý vị bấm: để đăng Ký xem trực tiếp hàng ngày.
LIÊN HỆ CHA LONG Điện Thoại: 0903 760 933 Email: chatrandinhlong@gmail.com
Nguồn: Tín Thác
#Baigianglongthuongxot
#Tinthac

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

3 thoughts on “🔴 Trực tiếp: Bài Giảng của Cha Giuse Trần Đình Long, thứ SÁU 29/11/2019

Leave a Comment