20 thoughts on “1 Đạp THỐN TỚI D.Á.I Với MALPHITE FULL DAME | Khi Thần Đá Tức Giận Thì 1 Đập 1 Em

  1. gặp maphite full phép chết chắc :v chỉ cần nhìn cái lúc ăn chim biến dị vs đẩy lính là thua dame rồi, phép nó e 1 phát là chết hết, đây phải đấm thêm 2 cái mới chết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *