7 thoughts on “14/2 loa này có tiếng bát như sấm nện pioneer cs T8 giá 13.300 lh 0966 603 183

  1. Nếu còn đôi này cuối tháng mình về mình sang lấy ông nhé. Vì tôi đang trong nam chưa về được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *