18-4-2019, thiếu sắt cũng phải thử ferritin, dư sắt cũng phải thử ferritinTuấn Minh, y42, trình bày ferritin-transferrin-hepcidin.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://noviway.com/category/suc-khoe/

1 thought on “18-4-2019, thiếu sắt cũng phải thử ferritin, dư sắt cũng phải thử ferritin

Leave a Comment