2. Bệnh Viện Mắt Sài Gòn – THÔNG BÁO HỖ TRỢ 50% CHI PHÍ – CHƯƠNG TRÌNH LASIK'S DAY 2017I. Thời gian thực hiện chương trình: – Từ ngày 15/05 đến hết ngày 31/08/2017. II. Đối tượng áp dụng: – Dành cho tất cả các đối tượng bệnh nhân muốn…

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/suc-khoe

Leave a Comment