3 thoughts on “2 cách đơn giản để gõ Tiếng Việt trên Stickynot trong windows 7/10

  1. mình dùng win 10 nhưng ko gõ đc tiếng việt có dấu trên sicky notes. làm thế nào đây bạn ? cảm ơn

  2. Cảm ơn Anh rất nhiều ạ! Em đã làm được, trước có làm theo ng ta mà không được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *