18 thoughts on “#2 Review: Cờ Tỷ Phú MONOPOLY here and now the world edition

  1. Sai rồi bạn ơi. Bản này là của Đài Loan làm dành riêng cho thị trường Đài Loan. Còn nếu đuoc gia công tai Đài Loan thì hoàn toàn bằng tiếng anh và được gửi lại cho nhà SX nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *