2019Jun03 – Tường thuật sàn chứng khoán Việt Nam: Đội đỏ áp đảo!* Kênh tin tức quốc tế, câu chuyện thế giới của Anh Chí Râu Đen:

** Thông tin liên hệ với Anh Chí Râu Đen:
– Qua địa chỉ email: chiblackbeard@gmail.com
– Qua tin nhắn bên tài khoản Facebook: www.facebook.com/N.AnhChi
– Qua tin nhắn bên tài khoản Twitter: www.twitter.com/AnhChiVN
– Qua Skype: anhchirauden
– Qua Whatsapp: Sẽ cung cấp cho các bạn khi gặp mặt hoặc đã nói chuyện, liên hệ qua các kênh ở trên.

Xin cảm ơn tất cả các bác và các bạn!

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://noviway.com/category/kinh-doanh/

20 thoughts on “2019Jun03 – Tường thuật sàn chứng khoán Việt Nam: Đội đỏ áp đảo!

  1. eo ôi !!
    nhân dân ta đoàn kết sau lưng đảng kiểu gì lạ thế !! cứ vui vẻ khi đảng gập khó khăn , thế nà thế lào ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *