5 thoughts on “25/5/2019. Về Amply Receiver Sansui – QRX – 8001 ( Sắt Xi Vàng – Size Khủng Long – 370w.Điện Đa Cầu)

  1. Có đánh đc 2 cầu loa công xuất khác nhau và khi chơi có điều chỉnh đc công xuất từng cầu loa k chú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *