27 thoughts on “3 dong mái hay nhất của thắng khánh hòa 0905618078

  1. Gà con a bán thế nào a? E muốn mua về nuôi gây giống để kinh doanh hihi. E ở ngoài bắc. Mong a chỉ cho em vì e ko biết nhiều hjx. Thanks a

  2. Để cho em hai con gà con anh đẹp dai mái thứ nhất với mái thứ 2 gà mái con nhé anh vì ko có tiền mua ga to hoi anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *