5AOS TeaserOpen Studio Art Walk là loại hình nghệ thuật phổ biến ở Mỹ, nơi họa sỹ giới thiệu tranh tới công chúng ngay tại nhà hoặc studio. Thông thường tổ chức…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment