# 6 Excel – Lọc dữ liệu lớn nhất, nhỏ nhât, top, tìm giá trị trong khoản# 6 Excel – Lọc dữ liệu lớn nhất, nhỏ nhât, top, tìm giá trị trong khoản
Sử dụng chức năng filter trong excel để tìm giá trị theo điều kiện, số lớn nhất, nhỏ nhất, nằm trong khoản giữ 2 số…
Chức năng filter, lọc dữ liệu được sử dụng rất nhiều trong excel, tìm và lọc dữ liệu nhanh và chính xác nhất

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

Leave a Comment