#7 CHUYỂN DỮ LIỆU DỌC THÀNH NGANG BẰNG CÔNG THỨC. ExcelTHỰC HÀNH EXCEL [VIDEO]
#7 CHUYỂN DỮ LIỆU DỌC THÀNH NGANG BẰNG CÔNG THỨC.

Ví dụ đang trình bày dữ liệu dạng cột nhưng lại muốn xoay thành hàng. Thay vì ngồi copy từng ô, theo dõi Video dưới đây.
COLUMN(); ADDRESS(); INDIRECT()
Theo dõi danh sách các videos tại:

Mỗi ngày 1 video.
Từ cơ bản, đơn giản đến phức tạp

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

Leave a Comment