9 thoughts on “7 kiểu tóc đẹp cho khuôn mặt tròn

  1. Mấy người mẫu này k phải mặt tròn. T mặt tròn t cắt tóc bob nhìn tròn xoe to hơn lúc đầu để tóc dài

Leave a Comment