3 thoughts on “a321 vietjet bay tối đi đà nẵng hà nội ( VVDN – VVNB )

  1. Bạn sử dụng điện thoại gì để chơi bản global này vậy? Và cho mình hỏi loại điện thoại nào có thể chơi mượt được bản global?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *