Amazon chia tay thị trường Trung Quốc ở mảng kinh doanh nội địa | Tiêu Điểm FBNC TV 19/4/19Amazon sẽ đóng cửa mảng kinh doanh nội địa tại thị trường Trung Quốc để tập trung cho mảng kinh doanh sinh lời hơn như bán hàng hóa nước ngoài và cung cấp dịch vụ đám mây.

#FBNC #tinnoibat #amazon

[M]

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://noviway.com/category/cong-nghe/

Leave a Comment