6 thoughts on “Amply Marantz PM-54(đã bán). Cỏ nhưng chất không nhỏ. Đánh khỏe loa bass 30cm. LH 03436.12345

  1. Vay a co đôi loa nào ket hợp voi amply tột,vừa nghe nhạc vừa karaoke gia dinh dc a ghép cho e nghe thu di,cam on a trc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *