Tác giả: erahiemer

Bảo tàng thế giới cà phê

Quá thích luôn bao gồm nhiều đồ vật dụng cụ từ công đoạn hái sơ chế rồi đến xây và pha chế cà phê.Rất nhiều dụng cụ lạ và độc đáo,còn bảo tàng thì xây dựng siêu đẹp,nhìn Tây và lạ quá trời 👍 source: https://noviway.com Xem thêm …