BẢO TÀNG CỔ VẬT PHÚ YÊN#phuyen #ganhdadia #tuyan

Bảo tàng trưng bày cổ vật đồ đá, đồ đồng, đồ gốm sứ, phương tiện lao động sản xuất của người dân vùng Phú Yên. Ghềnh đá đĩa Tuy Hòa.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

2 thoughts on “BẢO TÀNG CỔ VẬT PHÚ YÊN

Leave a Comment