7 thoughts on “Bài thuốc trị bệnh xơ gan cổ trướng và bệnh sưng

  1. Bá hạp 50 gam- ý dĩ 50 gam- hoài sơn 50 gam – hột sen 50 gam-phục thần 50gam ( thuốc bắc )gồm 5 vị

Leave a Comment