21 thoughts on “Balo mod Tinh tế có gì – ndminhduc

  1. Đang xài trọn bộ every day bags của Peak Design ( sling 5l , 10l & bag 20l ) không có chỗ chê cho nhu cầu hàng ngày.

  2. ai mà dùng bcs gai để bọc đồ đâu ad :)) cứ giai thích hahahah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *