24 thoughts on “Bán Bò Nuôi | Bò Mới Vừa Về Trại | Giao hàng tận nơi

  1. Bò Campuchia ở tỉnh biên giá 20trieu to gấp hai con bò này ,chi nuoi 6 thang là ban được 34 triệu . Bo Campuchia to rẻ hơn de nuôi .

Leave a Comment