5 thoughts on “Băng Hỏa Ma Trù – Tạp 28 – Thần Bí Bảo Tàng

  1. A duy học thêm 1 bộ nữa đi ngày đọc ben đay tap bên kia tap a đọc hay mà a đọc it qua nghe ty hết heehehehehe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *