1 thought on “Bảng ngọc chuẩn cho zed mùa 8

  1. bằng của LL stylish nhưng mik thấy nó yếu đi vì k có đắc thắng nên sẽ phải chơi cẩn thận hơn còn với những pha solo sát nút zed ăn mạng mà bị thiêu đốt thì vẫn chết nhưng có đắc thắng thì sẽ đc hồi máu nên mik nghĩ có đắc thắng sẽ lợi hơn

Leave a Comment