Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett – Phần 8Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett – Phần 8

Xem toàn bộ sách quyển sách tại:

Video này sẽ giới thiệu đọc giả phần 8 của sách Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett của tác giả Mary Buffett và David Clark.

Đây là một quyển sách hay dành cho các nhà đầu tư bắt đầu tìm hiểu về báo cáo tài chính, biến những khái niệm buồn chán về báo cáo tài chính thành những nét thú vị và sinh động. Nó giúp những người mới tìm hiểu về báo cáo tài chính hiểu biết một cách căn bản các hạng mục trên báo cáo tài chính ngay từ khi bắt đầu.

Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett như giúp các nhà đầu tư tiềm năng sẽ khám phá được:
• Những điều nên làm và không nên làm của Buffett trong việc hiểu một báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng cân đối kế toán đã được kiểm chứng qua thời gian.
• Vì sao chi phí nghiên cứu & phát triển cao lại có thể khiến cho việc kinh doanh tốt bị thất bại.
• Số nợ mà Buffett nghĩ là một công ty có thể gánh chịu trước khi trở nên quá nguy hiểm đến nỗi mọi người không nên mua vào.
• Các chỉ số tài chính và các tính toán mà Buffett sử dụng để nhận diện công ty có lợi thế cạnh tranh bền vững điều mà ông tin rằng sẽ giúp dẫn đến thắng lợi trong khoản đầu tư dài hạn.
• Cách Buffett sử dụng các báo cáo tài chính để đánh giá một công ty.
• Những dạng công ty mà Warren tránh xa cho dù giá bán có rẻ đến đâu chăng nữa.

#dautu #chungkhoan #sachnoihay #thitruongchungkhoan

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://noviway.com/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *