Báo động nạn lừa bán đồ cổ giả | VTCVTC | Người dân ở huyện Phú Ninh, Quảng Nam, bỏ ra hàng chục triệu đồng để mua những món đồ cổ giả mà thực chất chỉ có giá trị trên dưới 1 triệu…

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/kinh-doanh

Leave a Comment