32 thoughts on “Báo giá 300 triệu trả 250 triệu vẫn không ra.

  1. Ông đôi non cối sau lon nói là khi Trái Đất hình thành là nó hình thành rồi tôi xin lỗi là đây là những hon đa non kg biết làm gì nên mới tạo tao lao rồi nói là non bộ đá quí để rac người kg biết vậy mà

  2. Mấy ông già nói phét le là từ lúc chai đất mới có la hon đa đó đã có mấy ông bao nhiêu tuổi mà mấy ông rành quá vậy

  3. Gần 2 tỷ cơ đấy, 2 trịu lo mà bán đi, 1 hòn non bộ mà người làm ko biết tạo hình về bố cục tác phẩm, nhìn như 1 quả đồi trọc với các bụi cây mọc lơ phất pơ

  4. Btc lại để cho con người ko hiểu biết nói luyên thuyên, ko có chuyên môn môn nx và đánh giá như vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *