2 thoughts on “Bảo tàng Thế giới Cà phê || Y Ninh

  1. Bảo tàng ca phê ở Buôn Ma Thuột này cũng rộng quá ha. Mình chưa ghé qua đây. Mình chỉ mới ghé làng cafe Trung Nguyên hà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *