Bảo tàng Vĩnh long. Tám chuối về bảo tàng vĩnh long nhưng ngay ngày đóng cửacứ tưởng cẩu đầu đao, hổ đầu đao,long đầu trảm chỉ có trong phim thật ngỡ ngàn….

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

1 thought on “Bảo tàng Vĩnh long. Tám chuối về bảo tàng vĩnh long nhưng ngay ngày đóng cửa

Leave a Comment