BCTC: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NỘP BCTC THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC VÀ MỘT SỐ CHÚ Ý TRƯỚC KHI LÊN BCTC– Hướng dẫn đăng ký BCTC theo thông tư 133/2016/TT-BTC trên nhantokhai.gdt.gov.vn
– Một số lưu ý nhỏ trước khi lên BCTC

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

1 thought on “BCTC: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NỘP BCTC THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC VÀ MỘT SỐ CHÚ Ý TRƯỚC KHI LÊN BCTC

Leave a Comment