Biển Nhật Lệ 2018, tp Đồng Hới/Du lịch Quảng Bình 2018Biển Nhật Lệ 2018, Du lich Quảng Binh, tp Đồng Hới Mượn lời thơ bài ” Biển ” của “Xuân Diệu” để diễn tả cho cảnh biển NHẬT LỆ – Tỉnh Quảng Bình…

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/du-lich

Leave a Comment