Biệt Điện Bảo Đại | Cả Tây Nguyên Gói Gọn Trong 13 phút | Bảo tàng Đaklak | Sáu củ chuốiVới kiến trúc và cảnh quan đẹp, Biệt điện Bảo Đại thực sự là điểm tham quan lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Ngày nay, Biệt Ðiện trở thành di tích lịch sử, bảo tàng trưng bày hiện vật lịch sử văn hóa các dân tộc Ðắk Lắk. Cảnh thiên nhiên vẫn mang bóng
dáng của ngàn xưa đã góp phần làm cho Biệt Ðiện mang đậm nét lịch sử của mảnh đất cao nguyên đầy huyền thoại.
#Bietdienbaodai #baotangtinhdaklak

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

1 thought on “Biệt Điện Bảo Đại | Cả Tây Nguyên Gói Gọn Trong 13 phút | Bảo tàng Đaklak | Sáu củ chuối

Leave a Comment