14 thoughts on “Bình Luận Thời Sự Ngày 12-09-2019

  1. My bỏ đi là đúng rồi, vn là của đảng khỉ rừng rú pắc pó thì mắc mớ gì phải giúp lũ khỉ 🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒🐒 vo dụng nầy chứ 😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

  2. Bọn lại lợi ì ích nhóm chúng phá nát nền hỏi kinh tế nợ nần lút đầu đang bám vào chúng để giữ ghế và vay mượn dám há mồm. Chúng khai thác chúng cũng ăn hết dân được gì cũng không cần chứng lên tiếng

  3. Tàu cộng giở thói côn đồ tham lam bạo ngược xem thường Luật Pháp Quốc Tế, bất chấp sự lên tiếng phản đối của nhiều nước trên thế giới khi ỷ mạnh hiếp yếu… mà
    Không dám kiện tàu cẩu, không dám cảnh cáo khi tàu cẩu chiếm lần đất, BIỂN ĐẢO… thì tốt nhất là để tàu cẩu HỢP TÁC khai thác tài nguyên đại loại chia 5/5 hay 6/4 gì đó… ĐỂ ĐƯỢC YÊN THÂN, YÊN VỊ…!!! Còn hơn là phải bồi thường hợp đồng cho những cty đang hợp tác vì không những thua lỗ mất mát tiền của mà còn bị thế giới nhìn mình với ánh mắt coi thường và thương hại vì chính sách hèn yếu với quân CƯỚP NƯỚC…!!!😌😕😤

  4. Mỹ không chơi với Việt cộng, để cho bọn lãnh đạo cộng sản vn chơi với trung cộng là đúng nhất, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà lị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *