26 thoughts on “BIYW Review Chapter: #204 I’M MEME MYSTERY BLUR TINT SWATCH & REVIEW

  1. chị làm nốt về son bóng cùng dòng này đi chị iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  2. Có son thỏi nào màu giống màu son mystery 01 ko Sa nhỉ? recommend giúp mình với, cảm giác mình dùng son thỏi không hết được ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *