BIYW Review Chapter: #204 I’M MEME MYSTERY BLUR TINT SWATCH & REVIEWFacebook:
Instagram:
Email: getitbeautyvn@gmail.com

Products in video:
Memebox I’m Meme Mystery Blur Tint
001 mystery apple
002 mystery jujube
003 mystery mandarin
004 mystery berry
005 mystery plum

Link Sa mua tại VN:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

26 thoughts on “BIYW Review Chapter: #204 I’M MEME MYSTERY BLUR TINT SWATCH & REVIEW

  1. chị làm nốt về son bóng cùng dòng này đi chị iuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  2. Có son thỏi nào màu giống màu son mystery 01 ko Sa nhỉ? recommend giúp mình với, cảm giác mình dùng son thỏi không hết được ấy

Leave a Comment