2 thoughts on “Bóng chuyền Độ Mới Nhất,cao quốc minh,Sóc Trăng,ngan cầu,bồ ra,Trà Vinh,sét 1

  1. thằng cao quốc minh nó làm như nó là thằng duk Campuchia vậy người ta phát banh nó đứng không yên làm màu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *