21 thoughts on “[Brawl Stars Vietnam] Review BiBi trong chế độ Sinh tồn | Khó chứ chẳng đùa @@

  1. hành trình quảng cáo kênh đang thuận lợi , fanner tăng vọt lên
    bọn fan của leo brawl đang bị thất thế về view
    a thấy e tài ko
    a dùng colt đi nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *