Cá trê lai nuôi trong bểLoại cá trê lai này có đặc điểm là rất dễ nuôi.với diện tích khoảng 2 m2, chiều cao của bể khoảng 1 m.
Thức ăn chủ yếu là đồ ăn trong bữa cơm gia đình bỏ đi. Không cần ao Hồ vẫn có thể áp dụng mô hình này để làm Kinh tế được.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://noviway.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *