Các hàm tách ghép xâu chuỗi trong EXCELHướng dẫn sử dụng các hàm tách, ghép chuổi trong Excel
LEFT, RIGHT, MID, UPPER, LOWER, PROPER, LOWER, FIND, FINB, SEARCH…
Subsires:
Facebook:
WebSite:
Đọc số thành chữ trong Excel:
Tự học Excel Căn Bản:
Tự học EXCEL Nâng cao:
Tổng hợp Đề + Đáp án Excel Tin Học VP:

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

2 thoughts on “Các hàm tách ghép xâu chuỗi trong EXCEL

  1. Phòng A-B lớn: 1*5,3*3,7. NHƯ CHUỖI KÝ TỰ NÀY TÔI MUỐN CẮT TỪ DẤU : ĐẾN HẾT CHUỖI THÌ LÀM SAO ?

Leave a Comment