Các hàm tài chính thường dùng trong ExcelCác hàm tài chính ngân hàng thông dụng trong Excel như hàm DB, VDB, DDB, SLN, SYD, PV, NPV, NPER, IPMT, IRR, các hàm thường dùng trong kế toán tài …

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

Leave a Comment