One thought on “cach cai dat va goi cong thuc trong word 2003

  1. bạn có thạo cách dùng công thức để tính toán trong word 2003 ko? thật bất tiện phải đánh 1 văn bản rồi phải tính 1 bảng tính dài nhưng đơn giản. Cứ lặp đi lặp lại 1 công thức thật khó chịu ko giống Excel kéo 1 cái là xong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *