17 thoughts on “Cách chèn Symbol trong văn bản Word

  1. Cho hỏi biểu tượng o0o này đánh thế nào và làm sao kẻ chân ……………. như thế này đc trong excel

Leave a Comment