19 thoughts on “Cách choi game bóng rổ trên messenger

  1. Em vào phầm mềm nó bảo nhấn vào nút bắt đầu ( begin ). Em chọn vào biểu tượng messenger nó để là "You selected Messenger com facebook.tor To continue the press on the right arrow, change the chosen application press arrow arrow BACK NEXT => Bạn đã chọn Messenger com facebook.orca Để tiếp tục nhấn vào mũi tên phải là thay đổi ứng dụng đã chọn nhấn vào mũi tên trái BACK NEXT " em chọn next ••
    sau đó thì nó để " Loại là APP HO ORC GAME Hãy chắc chắn khi lựa chọn, nếu bạn không chọn tùy chọn thích hợp bản có thể không hoạt động " 😶

    Vậy em phải làm gì tiếp theo?
    Vậy là máy em chưa root nên không được ạ?
    Xin add chỉ giúp ><

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *