One thought on “Cách đọc đồng hồ đo ga đơn giản khi nạp ga điều hoà – Tủ lạnh lên xem anh anh e

  1. Anh day ma em ko thay đc thi em coi củng như ko .biết la anh có tâm chỉ nhưng anh có thể cho em thấy anh ghi cái gj dạy cái gì đc ko .tk anh nếu anh đọc đc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *