9 thoughts on “Cách hiển thị chữ Ngày Tháng Năm tự động trong Excel 2013

  1. có cách nào đọc cả ngày thành chữ không ví dụ ngày năm tháng mười hai năm hai không mười bảy ý

  2. ko được AD oi  mình bấm "ngày "dd" tháng "mm" năm "yyyy
    nhung khhi bấm ngày tháng vẫn vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *