9 thoughts on “Cách hiển thị chữ Ngày Tháng Năm tự động trong Excel 2013

  1. có cách nào đọc cả ngày thành chữ không ví dụ ngày năm tháng mười hai năm hai không mười bảy ý

Leave a Comment