7 thoughts on “Cách kiếm tiền đơn giản trên AMAZON Nhật Bản 2019

  1. Em đang dùng tài khoản thẻ visa của ngân hàng Risona Nhật bản .

    Cái phần áp thẻ ngân hàng thì nên áp thẻ ngân hàng bên VN hả anh . Mih dùng thẻ của ng thân áp vào có dc kh anh ?

  2. là mình tự liên hệ chủ sản phẩm tự làm bài đánh giá sản phẩm của họ rồi họ chuyển tiền cho mình hả bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *