25 thoughts on “Cách làm bẫy troll trong Minecraft

  1. https://www.youtube.com/watch?v=3P8WKtIrpCs&t=52s
    vào xem bẫy ai bá đạo và mạnh hơn
    cái của tui ko ai nhìn thấy hết nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *