3 thoughts on “Cách lắp mảnh ghép trong thước kẻ nhanh nhất

  1. Khùng à nói hướng dẫn người ta mà thấy chơi không có hướng dẫn gì đâu mục đích là người ta không biết người ta mới xem chứ . Vậy cũng bảo là hướng dẫn " video xàm "

Leave a Comment