7 thoughts on “cách lấy đồ nhanh trong minecaft cho những bạn nào chưa biết

  1. Bạn ơi nút shift của bàn phím mik bị liệt ấn ko hoạt động,mik chuyển ngồi sang nút C r mik làm trong video thì có lấy đồ nhanh đc ko bạn

Leave a Comment